Новини

 

Преслист

 

Събитие: Откриване от г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България и от д-р Божидар Нанев – министър на здравеопазването на обновено Отделение по образна диагностика към „УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

Дата: 17 февруари 2010 г., 13.00 часа

Информацията за новото оборудване на отделението е представена от:

  • доц. д-р Бойко Коруков, дм - изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
  • доц. д-р Григорий Неделков, дм - Началник на Отделение по образна диагностика

История на Отделението по образна диагностика:

Отделението по образна диагностика е правоприемник на създадената през 1951 г. в ИСУЛ Катедра по рентгенология. Пръв ректор на ИСУЛ и пръв ръководител на катедрата е професор Гоце Тенчов. Приема се, че катедрата е основоположник на сегашната Катедра по рентгенология, на Онкологичния институт и на Института по радиобиология и радиационна защита.

„Медицински факултет 85 години”

Какво представлява новото оборудване?

Двата апарата ( шестнадесет срeзов спирален компютърен томограф и магнитно-резонансен томограф 1.5 ) са от най-съвременен вид и понастоящем са част от „златния стандарт” в диагностичните звена на европейските многопрофилни болници. Те са оборудвани със съответните автоматични инжектори и работни станции, с помощта на които се извършва т. нар. постпроцесинг ( допълнителната софтуерна обработка на образите ) при изследванията. Апаратите дават възможност за извършване на най-съвременни диагностични изследвания от рода на виртуална колоскопия и изследване на кръвотока ( тъканната перфузия ) в мозъка, черния и белия дроб, в другите вътрешни органи. С помощта на двата апарата ще бъде възможно бързо и в пълен обем определяне на стадия ( стадиране ) на онкологичните заболявания.

Двата метода на изследване понастоящем са основни за образната диагностика и ще повишат нивото на диагностичния процес при неврологични, неврохирургични заболявания, при заболявания на опорно-двигателния апарат, на таза и на вътрешните органи, при процеси, развиващи се в медиастинума.

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” е петата болница в София с аналогични възможности в образната диагностика. Останалите са: МБАЛ „Токуда”, Военномедицинска академия, Правителствена болница и СБАЛНП „Св. Наум”.

Финансиране

Цената на двата апарата и ремонта е близо 5 000 000 лева. Парите са осигурени като целеви средства от Министерство на здравеопазването.

Апаратурата ще обслужва хоспитализирани пациенти, пациенти със животозастрашаващи състояния, консултирани в Спешно отделение на болницата, пациенти с направление от НЗОК, както и здравно неосигурени пациенти, които ще заплащат по ценоразписа на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

Пресцентър на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Д-р Фани Цуракова

GSM: 0888719819

e-mail: presscentar@isul.eu

Начало^^