Новини

 

Курсове за специализиращи и специалисти

 

КУРС № 2025

„Борба с острата и хронична болка”

от 08.02.2010 г. до 12.02.2010 г. ( 5 дни )

КУРС № 127

„Медицински и организационни аспекти на спешната медицинска помощ и организация на донорство”

от 12.04.2010 г. до 16.04.2010 г. ( 5 дни )

КУРС № 124

„Интензивно лечение при критично болни”

от 17.05.2010 г. до 21.05.2010 г. ( 5 дни )

КУРС № 2030

„Особености на анестезията в неврохирургията и УНГ”

от 25.05.2010 г. до 31.05.2010 г. ( 5 дни )

ОСНОВЕН КУРС

по анестезиология и интензивно лечение – II -ра част

март 2010 г.

основен курс

по анестезиология и интензивно лечение – пропедевтика

октомври 2010 г.

Програма за студенти на семинари по анестезиология

Цикъл 25.01.2010г. – 12.02.2010 г. и месец ноември 2010 г.

III КАИЛ – УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”

Начало^^