Новини

 

Открита е обновената Клиника по очни болести

 

На 11 декември 2009 г. бе официално открита обновената Клиника по очни болести. Ремонтът е финансиран от Министерство на здравеопазването и е на стойност 400 000 лева. Той продължи 3 месеца и половина без клиниката да прекъсне работа.

В клиниката се лекуват всички заболявания на очите, като тясната й специализация са очните травми. По нареждане на Министерство на здравеопазването, всички деца с очни травми от 0 до 3 годишна възраст от София се лекуват в УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”. Около 75% от очните травми на деца и юноши от 3-18 годишна възраст в София също се обслужват в клиниката. Безусловно се приемат деца с очни травми от цялата страна.

Годишно лекуваните болни в стационара са 1200-1800. Около 65% от тях са със спешна патология.

В спешния кабинет в Спешно отделение годишно се обслужват 20000 - 24000 пациенти.

Клиниката разполага с 2 операционни зали, в които годишно се извършват 3500 - 4000 операции. От тях 25-30% са тежки очни травми, включително изгаряния. 20% от пациентите са от страната.

История:

1936 г. - Очно отделение с началник д-р Гачев

1951 г. - Катедра по ушни и очни заболявания с ръководител доц. Св. Бойкикев

1986 г. - Спешна очна клиника за обслужване на спешна очна патология на София и най-тежката патология за страната.

_______________________________________________________________________
 
 

Филмов материал от откриването на обновената Клиника по очни болести

_______________________________________________________________________
 

Интервю с доцент д-р Руска Христова, дмн - Началник на Клиниката по очни болести

_______________________________________________________________________
 

Слово на доцент д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

_______________________________________________________________________
 

Слово на професор д-р Ваньо Митев, дмн - Ректор на Медицински университет - София

_______________________________________________________________________
 

Тържествено откриване на Клиниката по очни болести

_______________________________________________________________________
     

Една от операционните зали на Клиниката по очни болести

 

Момент от откриването на обновената Клиника по очни болести

Начало^^