Новини

 

На 11 ноември 2009 г. за първи път бе отбелязан Ден на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

 

С решение на Медицинския съвет на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” 11 ноември бе определен за празник на болницата.

На 11 ноември 1936 г. Д. Вълевъ – Министър на търговията, промишлеността и труда издава заповед относно конкурсите за кандидати за лекарски длъжности при Работническа болница „Царица Иоанна”.

Медицинският съвет на болницата се спря на тази дата от историята й като акт на респект към конкурсното начало и увереност, че публичната защита и оценка на познанията и уменията са основна гаранция за добрата практика в медицината.

В рамките на празника, д-р Божидар Нанев - министър на здравеопазването откри реконструираното, обновено и разширено Спешно отделение към болницата. Средствата за ремонта, предоставени от Министерство на здравеопазването , и собствени, са в размер на 1 800 000 лева. Отделението е един от четирите центъра, осигуряващи спешна помощ на територията на София-град. По отношение на спешните състояния, засягащи очи, уши, нос и гърло, отделението е единствения спешен център за София-град.

Организацията на Спешно отделение се основава на традициите в оказването на спешна помощ в болницата, надстроени с елементи от канадската спешна система.

Спешно отделение разполага със 7 кабинета, работещи на 24-часов режим 7 дни в седмицата: хирургичен, кардиологичен, травматологичен, неврологичен, неврохирургичен, очни болести, ушни болести. В отделението има още противошокова зала и стационар с 6 легла. Отделението ползва 24 часа в денонощието апаратурата и специалистите на Отделението по образна диагностика и на Клиничната лаборатория към болницата. Противошокова зала е оборудвана с мобилен рентгенов апарат и мобилен ехограф от най-ново поколение, апарати за изкуствено дишане с разширени възможности, както и цялата съвременна техника за реанимация на пациенти при екстремални физиологични състояния.

При необходимост от хоспитализация лечението на пациентите, преминали през Спешно отделение продължава в съответните клиники или в Централна реанимация на болницата.

В условията на спешност пациентите са обслужвани от изявени научно-преподавателски кадри от съответните катедри към Медицинския университет, София. Много от тях са републикански консултанти и участват в изработването на съответните медицински стандарти по специалности.

През 2008 г. през Спешно отделение са преминали 36 939 пациенти.

В момента в болницата се подготвят помещенията за монтаж на закупените апарати за магнитно-резонансно изобразяване и компютърен томограф от най-ново поколение, които също ще бъдат използвани при изясняване на животозастрашаващи състояния.

И.д. кмет на Столична община – г-н Минко Герджиков, доц. Бойко Коруков – изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” и министър Божидар Нанев разглеждат обновеното спешно отделение в болницата.

Д-р Божидар Нанев – министър на здравеопазването, доц. Бойко Коруков и д-р Владимир Атанасов – началник на Спешно отделение, в стационара към отделението.

Информация за УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

За последните 4 години Министерство на здравеопазването е инвестирало в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” 18 000 000 лева за капиталови разходи и технологично обновяване. Болницата няма пресрочени дългове.

В последните 4 години са извършени основни ремонти, реконструкции и оборудване на половината от клиниките в болницата ( гастроентерология, кардиология, централна стерилизационна, отделенията по физиотерапия и спешно отделение, на две от отделенията в Клиниката по уши-нос-гърло ) . Извършен е частичен ремонт на Клиниката по медицинска онкология, на Отделението по клинична лаборатория. В момента се извършва основен ремонт на Клиниката по офталмология и на Клиниката по вътрешни болести и метаболитни заболявания.

През първите 10 месеца на 2009 г. в болницата са консултирани и лекувани 20 234 души, което е с над 33% повече от същия период през 2005 г.

Средната заплата на персонала в момента е 817 лв., през 2005 г. тя е била 448 лв. Средната заплата на лекарите е 1257 лева, на средния персонал – 754 лева, на санитари и персонал от техническата поддръжка – 547 лева.

Начало^^