Новини

 

Специализиран кабинет за ранна диагноза на сърдечно - и мозъчносъдови заболявания

 

На 25 септември 2009 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” започна да функционира Специализиран кабинет за ранна диагноза на сърдечно - и мозъчносъдови заболявания. Кабинетът разполага с модерна апаратура за неинвазивно изследване на функцията и промените на артериите. Апаратурата е доставена по проект DR-18 на Министерство на образованието и науката и 6 FP на ЕС, а кабинетът е ремонтиран с помощта на спонсор. Проектът е спечелен от научен колектив на лекари в болницата.

В кабинета ще се изследват пациенти, консултирани в Клиниката по кардиология, Клиниката по неврология, Клиниката на нефрология и Клиниката по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринните заболявания и диететика към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. Целта е да се осъществява превенция на развитието на сърдечно - и мозъчносъдови заболявания при лица с висок риск, при които все още липсват клинично изявени симптоми.

В кабинета ще бъдат изследвани лица над 18 години без оплаквания, които медицината оценява като носители на висок риск за развитие на сърдечно - и мозъчносъдови заболявания (инсулт, инфаркт, атеросклероза). Това са хора с наднормено тегло, повишени нива на холестерол, високо кръвно налягане, с данни за фамилна обремененост.

Целта на консултацията в кабинета е да установи дали изследваният има действително повишен риск, да формулира индивидуален план за корекцията му и да проследи неговата ефективност.

Прегледите в кабинета ще се извършват след предварително записване на тел.: 9432 334

Начало^^