Актуално

 

Първи докторантски ден

На 31 октомври 2008 г. в аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” пет от докторантите в болницата представиха част от своите проучвания. Срещата бе наречена „докторантски ден” и тя е първата от планираните срещи за млади изследователи в областта на медицината за цялата страна.

Координацията на програмата се осъществява от доц. д-р Руска Христова, заместник директор по учебната и научна дейност в болницата.

Целта е да се даде аудитория на младите лекари, заети с научна проблематика и да се стимулира интердисциплинарното общуване.

Следващата среща ще се проведе през януари 2009 година.

Научната програма включи:

- „MALT лимфом на стомаха с ниска степен на малигненост” на д-р Александър Маринов от Клиниката по гастроентерология с научен ръководител доц. Б. Владимиров

- „Детски очен травматизъм” на д-р Анна Петкова от Клиниката на офталмология с научен ръководител доц. Р. Христова

- „Редки очни постравматични компликации” на д-р Вяра Шумналиева от Клиниката на офталмология с научен ръководител доц. Р. Христова

- „Наследствен неполипозен колоректален карцином и дебелочревни полипозни синдроми - диагностика и хирургично лечение” на д-р Емил Костадинов с научен ръководител проф. Д. Дамянов

- „Дегенеративната аортна стеноза – като възпалително заболяване” на д-р Калина Колева от Клиниката по кардиология с научен ръководител доц. А. Гудев.

Начало ^^