Новини

 

Нова апаратура в Отделението по клинична лаборатория

 

От 28 април 2009 г. в Отделението по клинична лаборатория започнаха да функционират три нови апарата. Те значително подобряват качеството, бързината, обемът на работа, ефективността и отговарят на европейските стандарти за добра лабораторна практика. Обемът на работа се повишава със 70 процента и болницата има възможност да поема изследвания и на други лечебни заведения.

„Architect С 8000” на фирма “Abbott” може да изследва 111 биохимични параметъра в серум, плазма, урина и ликвор на 150 пациенти едновременно. Апаратурата представя 1 200 резултата за 1 час, а изследванията на един пациент за 30 секунди. Всеки материал подлежи на тройна автоматизирана проверка, което гарантира максимално висока сигурност. Апаратурата дава възможност биологичният материал да бъде изследван и за хормони и туморни маркери, за лекарствено мониториране и токсикологичен анализ, за електролити. В страната има четири такива апарати.

Коагулометърът „STA Kopakt Diagnostica Stago” на фирма “Roche” изследва всички 13 фактори на кръвосъсирване. В страната работят седем апарати с тези характеристики.

„Cobas b 121” на фирма “Roche” изследва всички възможни електролити и кръвно-гозовото състояние на организма, включително с директно измерване на видовете хемоглобин.

Новата апаратура работи с дейонизирана вода и при определен температурен режим. Тя е гарантирана срещу токови удари, спад на напрежение на електрическия ток от „ APC 3000” - система (UPS система).

Цената на апаратурата е 350 000 лева, осигурени от Министерство на здравеопазването.

Дейността на клиничната лаборатория в болницата е разделена на два потока: изследвания на хоспитализирани и планирано консултирани пациенти, и изследване на пациенти по спешност. Изследванията на двата потока се извършват на различни места и с различна апаратура, което позволява максимална експедитивност и точност при представянето на резултатите. Дублирането на дейността на апаратите като изискване за добра лабораторна практика, гарантира обслужване на пациентите при авария.

Начало^^