Актуално

 

Вакантни работни места

 

Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” обявява вакантни работни места за медицински сестри. За овакантените места могат да кандидатстват и пенсионери.

Повече информация - старша сестра Милотинова, телефон: 0889785062 или 9432 458.

Начало^^