Актуално

 

7 април 2009 година - Световен ден на здравето

 

Тази годината мотото на Световния ден на здравето е: “Да спасим живот. Да направим болниците безопасни в бедствени ситуации.”

Световният ден на здравето се отбелязва от 1950 г. и е свързан с годишнина от влизането в сила през 1948 г. на устава на Световната здравна организация. През юли 1946 г. е свикана Международна конференция по въпросите на здравеопазването. Приетият на нея Устав служи като основа за създаването през 1948 г. на Световната здравна организация.

Международният ден на здравето - 7 април се чества и като Ден на здравния работник в България. Той е определен с Разпореждане №32 на Министерския съвет от 6 февруари 1964 година.

В световния ден на здравето през 2009 г. СЗО фокусира общественото внимание върху необходимостта болниците да са максимално устойчиви при бедствени ситуации, както и работещите в тях да са подготвени да работят в условия на мащабни аварии.

СЗО призовава към инвестиции в инфраструктурата на здравните заведения, така че те да са гарантирано сигурно място и при извънредни ситуации да могат да отговорят на нуждите и на пострадалите, но и на хронично болните, на остро заболелите, на раждащите жени.

Начало^^