Новини

 

Резултати от проведените профилактични прегледи във връзка със Световния ден на храненето

 

Във връзка със 7 ноември - Световния ден на храненето, специалисти от Клиниката по терапия на вътрешни болести, метаболитни заболявания и диететика съм УМБАЛ "Ц. Йоанна - ИСУЛ" проведоха безплатни профилактични прегледи.

На 71 пациенти беше направено изследване на нивата на кръвна захар и холестерол. То установи, че при около 10% от тях има съмнение за болестно повишени стойности, респективно необходимост от лечение или корекцията на досега провежданото.

__________________________________________________________________________