Новини

 

Годишни награди на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

  • Цветанка Йосифова от Клиниката по нефрология със званието „Санитар на 2013 година” за проявени всеотдайност и прецизност в работата
  • Симеон Трифонов от сектор „Снабдяване” със званието „Технически служител на 2013 година” за проявени всеотдайност и прецизност в работата
  • М.с. Дафинка Ангелова от Клиниката по ушни-носни и гърлени болести със званието „Медицинска сестра на 2013 година” за проявени всеотдайност и организаторски умения
  • Д-р Веселин Тихчев от Отделението по обща и клинична патология и съдебна медицина със званието „Специализиращ лекар на 2013 година” за висок професионализъм
  • Маг. фарм. Милена Маринова от „Болнична аптека със званието „Служител на 2013 година” за висок професионализъм
  • Д-р Цветомир Маринов от Клиника по анестезиология със званието „Младши лекар на 2013 година” за висок професионализъм
  • Д-р Пламен Гецов от Клиника по рентгенология със званието „Лекар на 2013 година” в категория „Нехабилитирани лекари” за проявени всеотдайност, висок професионализъм и задълбочен научен подход
  • Доц. д-р Елена Кинова от Клиниката по кардиология със званието „Лекар на 2013 година” в категория „Хабилитирани лекари” за проявени всеотдайност, висок професионализъм и задълбочен научен подход
  • Клиниката по хемодиализа със званието „Клиника на 2013 година” за постигнати отлични лечебни резултати

_____________________________________________________________________