Новини

 

Доц. д-р Бинка Попова от Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ” бе отличена с почетния знак „Лекар на годината”- 2013

 

Българския лекарски съюз връчи най-високото си отличие на доц. д-р Бинка Константинова Попова–Русева, дмн от Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”.

През 1987 г. доц. Б. Попова извършва първата в България успешна реплантация на напълно ампутирана ръка. До момента е извършила около 300 реплантации. Тя въвежда в България и реконструктивната микрохирургия в областта на ортопедията и травматологията.

От октомври т.г. Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ” разполага с нов, последно поколение микроскоп за микрохирургични интервенции.

 

___________________________________________________________________________________________

Начало^^