Актуално

 

100 години от рождението на академик Ташо Ташев

 

На 14 февруари 2009 години се навършват 100 години от рождението на един от най-значимите български учени и лекари от втората половина на ХХ век.

Академик Т. Ташев е основоположник на българските школи по гастроентерология, хранене и диететика и обезитология. Под негово ръководство и инициатива се провеждат първите големи проучвания в България на храненето и на здравното състояние на населението.

Академик Ташев е един от основателите на ИСУЛ (Институт за следдипломно усъвършенстване на лекарите) и е основател на първото отделение и на първата катедра по гастроентерология и хранене в България и в Европа.

Днес, основаното от академик Т. Ташев първо отделение по гастроентерология, се нарича Клиника по гастроентерология „Акад. Т. Ташев” повече>>. То е част от структурата на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

100-годишнината на акад. Т. Ташев ще бъде отбелязана с Х национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев”. Той е организиран от БАН, Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD), от Съюза на учените в България.

Симпозиумът ще се проведе на 18 февруари от 14.00 часа в Големия салон на БАН (София, ул. „15-ти ноември „№1).

Основна тема: „Живот и дейност на акад. Ташо Ташев. Актуални проблеми на диетологията, метаболитните заболявания и гастроентерологията.”

Академик Ташо Ташев (1909-1997)

Начало^^