Актуално

 

30 години от основаването на Клиниката по терапия, метоболитно-ендокринни заболявания и диететика към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

На 15 октомври в Аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” се проведе юбилейно тържество с научна сесия „30 години Метаболитна клиника”

Доклади:

    • „Метаболитен синдром” – доц. д-р Д. Попова, дм
    • „Обструктивна сънна апнея при затлъстяване” – д-р Н. Хаджипетров
    • „Хронична малнутриция” – д-р Р. Попова и съатвори
    • „Дибет и диабетна нефропатия – д-р М. Дичева и съатвори
    • „Кардиометаболитна терапия при затлъстяване и диабет” – д-р С. Велкова и съавтори

Поздравление от председателя на Съвета на директорите към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" - госпожа Янка Кюркчиева

Поздравление от проф. д-р Божидар Попов от Медицински университет, София

Част от залата по време на научната сесия

Докладите – обобщен опит, размишления и послание към младите колеги

 

Начало ^^